karp-fan.pl

karp-fan.pl

Ochrona

Karp nie jest podjęty ochroną, ani trwałą, ani czasową.Ochrona Występują jedynie wymiary ochronne, które wynoszą 30 cm, ale nie dotyczą one rzek [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php]. Limit dzienny połowu karpi wynosi 3 sztuki.

[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]
– autor artykułu