karp-fan.pl

karp-fan.pl

Wystepowanie

Karp w Polsce to najczęściej ryba hodowla, dlatego występuję w stawach rozsianych po całym kraju. Naturalnie żyje w [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] głębokich rzekach, starorzeczach, odnogachlub rozlwiskach. Żyją one również w zalewiskach morza Czarnego, Kaspijskiego i Aralskiego.

[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]
– autor artykułu