karp-fan.pl

karp-fan.pl

Wystepowanie

Karp w Polsce to najczęściej ryba hodowla, dlatego występuję w stawach rozsianych po całym kraju. Naturalnie żyje w kalendarze Wyszków głębokich rzekach, starorzeczach, odnogachlub rozlwiskach. Żyją one również w zalewiskach morza Czarnego, Kaspijskiego i Aralskiego.


- autor artykułu