karp-fan.pl

karp-fan.pl

Znaczenie gospodarcze

Znaczenie gospodarcze

Karp jest rybą przede wszystkim hodowlaną, a więc co za tym idzie ma znaczenie gospodarcze. Jest to jedna z najważniejszych ryb gospodarczych. W stawach hodowlanych hoduje się je od tysięcy lat. Są również atrakcyjną rybą dla wędkarzy.

Karp wystepuję na wszystkich kontynetach w ponad 60 krajach. Bardzo często jest uważana za szkodnia lub gatunek inwazyjny.projekty sklepów spożywczych W niekórych krajach jest to ryba nie do spożywania, a wytwarza się z niej nawóz.

Znaczenie gospodarcze

W Polsce karp ma duże znaczenie gospodarcze. Stanowi 80% zarybień wód otwartych. Mimo, że hoduje się go od lat, to jest to gatunek, który budzi ogromne kontrowersje. Przeciwnyicy karpia obstają za tym, że jest to gatunek obcy i ma niekrzystny wpływ na zbiornik, w którym wpływa. Może powodować zmaluenie wody oraz degradację dna.

W Polsce z roku na rok mimo wszystko produkuje się coraz większe ilości karpia. W 2015 roku było to 20 ton.


- autor artykułu